FORMALDEHİT

FORMALDEHİT

Formaldehit kimya endüstrisinde en yaygın olarak kullanılan ve üretilen maddelerden birisidir. Formik aldehit ve metil aldehit olarak da bilinmektedir. Renksiz bir gazdır ve sıklıkla en fazla %40 lık olmak üzere sulu çözelti halinde kullanılır. Gerek gaz hali gerekse sıvı çözeltisi kendisine özgü, hoşa gitmeyen bir kokuya sahiptir. Oksitleyen maddelerle hızla tepkimeye girer, yüksek derişimlerinde yanıcı bir sıvıdır. Tıbbi laboratuvarlarda koruyucu sıvı ve sterilize edici madde olarak kullanılmaktadır. Başlıca reçine imalatında ve kimyasal üretim ara maddesi olarak kullanılmaktadır.

Kimyasal Özellikleri

  • Kimyasal Adı: FORMALDEHİT
  • Kimyasal Formülü: CH2O
  • Molekül Ağırlığı, g/mol: 30,031 g/mol
  • İçerik, %: min. %37
  • pH: 2,5 - 4,0
  • Görünüm: Şeffaf Sıvı